Στελέχη του Γερμανικού Επιμελητηρίου στο Ναυπηγείο μας 25-9-14