Σπανόπουλος - Ναυαγιαίρεση Ιούλιος 2014 - M/V Lady Rosebud