ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΡΙΕΚΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 20-6-12

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΡΙΕΚΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 20-6-12

Κύριο αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης συνολικής ποσότητας 60.000 μ3, η αποξήλωση παλαιών τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος, η κατασκευή του υποθαλασσίου πρίσματος λιθοριππής με 550.000 μ3 αδρανή, η διαμόρφωση 7.000 μ2 τελικής στρώσης έδρασης των τεχνητών ογκολίθων, καθώς και η σύνδεση του παλαιού/υφιστάμενου κρηπιδώματος με το νέο τοποθετώντας ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους και σκυροδετώντας ύφαλα.

Διάρκεια έργου: (14) δεκατέσσερις μήνες