Ρυμούλκηση του HMS ARK ROYAL από το OSV CHRISTOS XXIII 11-6-13