ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το ναυπηγείο Σπανόπουλος είναι μία υπερσύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα πλήρως εξοπλισμένη τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Οι υπηρεσίες μας ποικίλουν από απλή συντήρηση έως ολοκληρωμένες μετασκευές και εκτεταμένες επισκευές, με σύγχρονα μέσα, τεχνολογίες και διαδικασίες για πλήρη ανακαίνιση, διακόσμηση, αντιρρύπανση, μηχανολογικές εργασίες, διάφορες τεχνικές προετοιμασίας επιφάνειας, χρωματισμούς, επενδύσεις καταστρωμάτων κλπ. Ένα δίκτυο εγκεκριμένων και εξειδικευμένων υπεργολάβων (in house) συνεργάζονται με τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του κάθε έργου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με καθορισμένα πρότυπα για κάθε είδους εργασίες που αφορούν όλα τα πλωτά μέσα.