ΣΚΑΦΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CUTTER

Στις 27 Ιανουαρίου 2015, τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ολοκλήρωσαν το έργο κατασκευής ενός σκάφους Εργασίας για την Υπηρεσία Λιμενικών Υποδομών ξένης χώρας.
Οι διαστάσεις του σκάφους είναι L=13m, B=4.3m και T=1.15m, έχει 2 κύριες μηχανές, μία γεννήτρια, σύστημα κλιματισμού και αερισμού, χώρο ενδιαίτησης για έξι άτομα και είναι πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας. Η σχεδίασή του έγινε από το τεχνικό τμήμα του ναυπηγείου. Η κατασκευή και οι δοκιμές εν πλω παρακολουθήθηκαν από Νηογνώμονα.
Τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ολοκλήρωσαν το έργο εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ποιότητας και πλήρη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς.