Φορτηγίδα Λάντζα ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι

Τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία, τον Οκτώβριο του 2017, ολοκλήρωσαν  επιτυχώς την κατασκευή της Φορτηγίδας Λάντζας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι» που αποτελεί το ένα εκ των δυο αδελφών πλοίων.

Η λάντζα, διαστάσεων L=16.88μ, B=5.54μ και D=2.30μ, φέρει ένα γερανό ανυψωτικής ικανότητας 2.54tn στα 4.5 m και ένα γάντζο με μέγιστη αντοχή 5tn, διαθέτει δυο κύριες μηχανές 450 HP έκαστη, συστήματα κλιματισμού και αερισμού, χώρους ενδιαίτησης τριών ατόμων και είναι πλήρως εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας για πλόες A1 GMDSS.

Η σχεδίαση και κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας, υπό την επίβλεψη Νηογνώμονα.

Τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ολοκλήρωσαν το έργο εντός χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλότατο ποιοτικό επίπεδο, τηρώντας πλήρη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς.