ΣΚΑΦΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ELLA

Στις 14 Ιουνίου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο κατασκευής ενός νέου Σκάφους Εργασίας από τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία. Το σκάφος, παραγγελία ξένων πελατών, προορίζεται για ένα μεγάλο έργο.

Το σκάφος, διαστάσεων L=13μ, B=4.5μ και T=1.1μ, διαθέτει μια κύρια μηχανή 360 ίππων, μία γεννήτρια, συστήματα κλιματισμού και αερισμού, χώρους ενδιαίτησης δέκα ατόμων και είναι πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας. Η σχεδίαση και κατασκευή πραγματοποιήθηκε από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας, υπό την επίβλεψη Νηογνώμονα.
Τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ολοκλήρωσαν το έργο εντός χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλότατο ποιοτικό επίπεδο, τηρώντας πλήρη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς.