M/Y VERA

M/Y VERA

ΑΝΕΛΚΥΣΗ M/Y VERA. ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΥΦΑΛΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΗΣ 650 BARS. ΒΑΦΗ ΥΦΑΛΩΝ ΜΕ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ. ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΠΡΟΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ. ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.