ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Η Κοινοπραξία Σπανόπουλος Ναυαγοσωστικά Ρυμουλκά με ένα δίκτυο κάλυψης και διάθεσης στόλου παρέχει  υπηρεσίες ρυμούλκησης σε όλους τους ελληνικούς λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετώντας τις προσεγγίσεις,  απόπλου και κατάπλου των πλοίων. Διαθέτει ένα ευέλικτο στόλο άνω των 40 ρυμουλκών και πλοία πολλαπλών χρήσεων για την ρυμούλκηση, υποβοήθηση, βοήθεια ελλιμενισμού, διέλευση διαύλων, πυρόσβεση, επιφυλακή, έλεγχο και καταστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε λιμάνια, μαρίνες, υπεράκτιες εξέδρες κ.α.

Επιπλέον δραστηριότητες και υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Παραβολή και απόδεση των πλοίων
• Πυρόσβεση
• Συνοδεία - escorting
• Αναμονή, επιφυλακή – St-by

Η συνεχής αναβάθμιση  των ρυμουλκών και η ασφάλεια των πληρωμάτων που εργάζεται σε αυτά αποτελεί καίρια προτεραιότητα του Ομίλου παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες, με ασφάλεια, ευελιξία, αξιοπιστία και αμεσότητα σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.