ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 360°Από την ίδρυσή του, το ναυπηγείο Σπανόπουλος έχει αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες στις υπηρεσίες δεξαμενισμών, κατασκευών πλοίων, την επισκευή και τη μετασκευή τους. Η εταιρεία λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα και αναλαμβάνει δραστηριότητες βάση των προσόντων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου.

Η πλήρως εξοπλισμένη μονάδα ναυπηγείου μας, περίπου 100.000 m², βρίσκεται στην Σαλαμίνα, θέση Καματερό - Κάτω Πούντα Αμπελάκια. Συντεταγμένες: 370° 57' 13" N - 230° 33' 06" Ε.

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές ζώνες, μια για την ανέλκυση, καθέλκυση, επισκευή και παραμονή μακράς διάρκειας διαφόρων ειδών εμπορικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και μια για την κατασκευή, επισκευή, μετασκευή και συντήρηση κάθε είδους πλοίου και πλωτού εξοπλισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ

Στο χερσαίο χώρο του ναυπηγείου μπορούν να φιλοξενηθούν 30 πλοία μήκους έως 120m, και περίπου 30 αγκυροβολημένα σκάφη μήκους έως 240m. Ακόμη παρέχεται μια πλωτή δεξαμενή 5.000 τόνων, 100,00m μήκος, 28,60m πλάτος, 3,60m ύψος και δύο Kamag Trolleys μεταφοράς ανυψωτικής ικανότητας 2.500t τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στην ξηρά πλοία έως 100 μέτρα.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας προγράμματος, ο όμιλος Σπανόπουλος πρόσφατα απέκτησε μια πλωτή δεξαμενή ανυψωτικής ικανότητας 22.500t, μήκους 232m και πλάτους 34m.

Το ναυπηγείο Σπανόπουλος διαθέτει Travel Lift 820t για πλοία μέγιστου μήκους 80m και trolley μεταφοράς σκαφών 300t για τη μεταφορά τους εντός του ναυπηγείου.

Το ναυπηγείο μας αναλαμβάνει όλες τις ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και την αναβάθμιση των στόλων των πελατών μας, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ναυπηγών μας, μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών του τεχνικού μας τμήματος.

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το Ναυπηγείο Σπανόπουλος αναλαμβάνει την κατασκευή νέων σκαφών για εγχώριους και ξένους πελάτες. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη Ναυπήγηση λαντζών, ρυμουλκών, φορτηγίδων, κ.λπ., για το στόλο της εταιρείας αλλά και για άλλους πελάτες.

Στις εγκαταστάσεις μας έχουν εκτελεστεί σημαντικά έργα νέων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής τεσσάρων Βοηθητικών Πλοίων για τη μεταφορά προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, μία λάντζα και μια Αντιρρυπαντική Φορτηγίδα για πελάτες εξωτερικού, τα όποια κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές και υπό αυστηρή επίβλεψη.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι υπηρεσίες μας ποικίλουν από απλή συντήρηση έως ολοκληρωμένες μετα-σκευές και εκτεταμένες επισκευές, με σύγχρονα μέσα, τεχνολογίες και διαδικασίες για πλήρη ανακαίνιση, διακόσμηση, αντιρρυπαντική βαφή, μηχα-νολογικές εργασίες, διάφορες τεχνικές προετοιμασίας επιφάνειας, χρωματισμούς, επενδύσεις καταστρωμάτων κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Μηχανουργείο
 • Ηλεκτρολογείο
 • Ξυλουργείο
 • Βαφείο
 • Ελασματουργείο – σωληνουργείο

Υπηρεσίες:

 • Ανέλκυση – δεξαμενισμός και παραμονή πλωτών μικρής διάρκειας και διαχείμασης
 • Νέες κατασκευές, μετασκευές, μετατροπές, γενικές επισκευές
 • Ελασματουργικές εργασίες επισκευής, ανακατασκευής και αντικατάστασης ελασμάτων χάλυβα και αλουμινίου
 • Εργασίες υδροβολής και υδροαμμοβολής πίεσης (400 – 3000 BAR)
 • Βαφές υψηλής ποιότητας, αποσκωρίαση των επιφανειών
 • Σωληνουργικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες βοηθητικών συστημάτων
 • Εργασίες αξονικών συστημάτων και ελίκων
 • Επισκευές επιστομίων
 • Αντικατάσταση ανοδίων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

 • Αίθουσες συνεδριάσεων και σεμιναρίων
 • Υπόστεγο για νέες κατασκευές και επισκευές πλοίων σε στεγασμένο χώρο
 • 2 νέα υπό κατασκευή υπόστεγα συνολικής έκτασης 3.500m² με σύγχρονο εξοπλισμό, γερανογέφυρα κ.α., για διάφορα συνεργεία και υποστηρικτικά γραφεία
 • Τεχνική υποστήριξη από προσωπικό με εξειδικευμένη κατάρτιση (Ναυπηγοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Τεχνικοί Ασφαλείας, Χημικοί Ναυτιλίας)
 • Έκδοση πιστοποιητικών Gas Free
 • Εκτέλεση περιμετρήσεων
 • Εκτέλεση μη καταστροφικών ελέγχων
 • Δίκτυο πυρασφάλειας
 • Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα
 • Παροχές εξαερισμού
 • Δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (380, 220, 110, 42, 24 V)


ΥΠΟΔΟΜΗ - ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Πλήρως εξοπλισμένο σωληνουργείο
 • Τρεις (3) παντογράφοι αυτόματης διάταξης κοπής CNC που καθοδηγούνται από επαγγελματικό πρόγραμμα λογισμικού. Χρησιμοποιεί οξυγόνο & ασετιλίνη, πλάσμα για το αλουμίνιο και άλλα υλικά.
 • Εξοπλισμός ελασματουργείου όπως πρέσα, κύλινδροι κ.α.
 • Πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο
 • Μηχανές συγκόλλησης για μεθόδους MIG, MAG, TIG, MMA οι οποίες χρησιμοποιούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές
 • Containers για γραφεία και χώρους αποθήκευσης
 • Περονοφόρα οχήματα, cherry pickers, scissor lift, τηλεσκοπικοί γερανοί
 • Γραφεία ISO BOX
 • Ασύρματο Internet
 • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
 • Φρουρός Ασφαλείας (για ολόκληρο το 24ωρο)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Σχεδιαστικό μας τμήμα αποτελείται κυρίως από Ναυπηγούς Μηχανολόγους-Μηχανικούς. Η κατασκευαστική εμπειρία και η συνεχής ανάπτυξη του τμήματος μας, έχουν οδηγήσει στο να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη βασική σχεδίαση μέχρι τα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. Εκτός από την τεχνική μας ικανότητα, όλα τα έργα διαχειρίζονται από τους αρμόδιους επίβλεψης των επισκευών, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης έργων που προσφέρουν αυστηρή επίβλεψη και έτοιμες λύσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ έχουν αναπτύξει, υλοποιήσει και διατηρήσει Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (QMS, EMS & OHSAS) που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων κατά ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007 με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται συνεχώς υπηρεσίες που πληρούν και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση, την περιβαλλοντική αριστεία και την περιβαλλοντική ευθύνη. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα ABS κατά ISO 9001: 2015 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) και από τον φορέα LRQA κατά ISO 14001: 2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001: 2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία).